Overview

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview

Αθλητικές Κακώσεις

Η συμμετοχή ολοένα και περισσότερων νέων ανθρώπων σε αθλητικές δραστηριότητες –ομαδικά και ατομικά αθλήματα –έχει ως επακόλουθο την αύξηση των αθλητικών κακώσεων. Ορισμένες από τις κακώσεις αυτές απαντώνται και στους ανήλικους και στους ενήλικες αθλητές (κατάγματα, ρήξη συνδέσμων, διαστρέμματα), ωστόσο, το είδος της βλάβης που μπορεί να προκληθεί, οι διαγνωστικές τεχνικές και οι επιλογές θεραπείας διαφέρουν σημαντικά σε παιδιά και νεαρά άτομα συγκριτικά με τους ενήλικες.

Όχι μόνο για αθλητές

Στο μέσο άνθρωπο, ο όρος «αθλητικές κακώσεις» μπορεί να φέρνει στο νου εικόνες επαγγελματιών αθλητών ή το λιγότερο ανθρώπων που ασχολούνται με ένταση σε αθλητικές δραστηριότητες σε ερασιτεχνικό επίπεδο και αφορούν περίπλοκες κακώσεις που συμβαίνουν «στο πεδίο της μάχης», στο γήπεδο, μια κατηφορική πλαγιά βουνού στο σκι ή σ’ ένα μονοπάτι κατά την ποδηλασία. Κι όμως, οι αθλητικές κακώσεις αφορούν ένα μεγάλο εύρος ασθενών, τόσο αθλητών όσο και μη αθλητών, νέων και ηλικιωμένων, με ποικίλα μυοσκελετικά προβλήματα και τραυματισμούς στα γόνατα, τους ώμους και άλλες αρθρώσεις.

Ανεξάρτητα από την αιτίες που τις προκαλούν, οι αθλητικές κακώσεις έχουν μόνο ένα στόχο αντιμετώπισης, την εύρεση της ιδανικής θεραπείας. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό ή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και προκαλεί συμπτώματα στον ασθενή βρίσκοντας την πλέον κατάλληλη γι’ αυτόν θεραπεία –όπου είναι εφικτό –ώστε να βοηθήσει τον ασθενή να επιστρέψει στις καθημερινές προ-τραυματισμού δραστηριότητές του ή σε προπονητικό του πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, ο ορθοπαιδικός θα πρέπει να φροντίσει στη διατήρηση της κινητικότητας του ασθενή όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αθλητές και μη αθλητές

Η διαφοροποίηση της θεραπείας του ίδιου προβλήματος σε αθλητές και μη αθλητές έγκειται στον τρόπο που οι αθλητές αντιλαμβάνονται την περίοδο της αποθεραπείας και κυρίως στην επιθυμία τους –και πολλές φορές ανάγκη –να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Οι αθλητές έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να επιστρέψουν (οικονομικό και επαγγελματικό) στον «αγώνα» και καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και συμμετοχή στο στάδιο της αποκατάστασης. Επιπλέον, πολλές φορές επιμένουν να επιστρέψουν στη δράση παρόλο τον πόνο στην προσβεβλημένη άρθρωση, αν και κατανοούν περισσότερο από τους μη αθλητές τη σημασίας της επαρκούς, πλήρους ίασης και της περιόδου αποκατάστασης. Οι νεαροί ερασιτέχνες αθλητές συνήθως πιέζουν για γρήγορα αποτελέσματα.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων

Σήμερα, αθλητές ή μη, επωφελούνται σημαντικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην ορθοπαιδική. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές της αρθροσκόπησης για το γόνατο και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των έξω πλάγιων συνδέσμων, όπου η επέμβαση με το συνδυασμό οπτικών ινών, μικρών τομών και μικροχειρουργικών εργαλείων, γίνεται πολύ λιγότερο επεμβατική, ενώ η επιστροφή στο σπίτι αυθημερόν και η χρήση τοπικής αναισθησίας βοηθά σημαντικά και στο στάδιο της αποκατάστασης.

Η πρόληψη των τραυματισμών

Από τη στιγμή που το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί, η κύρια μέριμνα ιατρού και ασθενή πρέπει να είναι η πρόληψη για την αποφυγή τραυματισμού εκ νέου στο ίδιο σημείο/περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο θα πρέπει να τροποποιήσει τον τρόπο άθλησης και να ακολουθήσει κάτι διαφορετικό. Οι τροποποιήσεις που συστήνονται στον ασθενή ποικίλουν από ήπιες, όπως η σύσταση χρήσης διαφορετικών παπουτσιών τρεξίματος ή αλλαγή της επιφάνειας τρεξίματος, έως και δραστικές, όπως η απαγόρευση ή η μείωση μιας συγκεκριμένης μορφής άσκησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, είναι πιθανόν ο ασθενής να χρειαστεί ψυχολογική στήριξη διότι η αποφυγή μιας άσκησης που τον ηρεμεί και τον βοηθά –όπως το τρέξιμο –ή ενός αθλήματος από το οποίο βιοπορίζεται, όπως επαγγελματικός αθλητισμός, θα αλλάξει δραματικά τη ζωή του. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι ορθοπαιδικού χειρουργοί που ασχολούνται με αθλητικές κακώσεις έχουν αποκτήσει εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών για να βοηθήσουν τον ασθενή τους να βρει έναν άλλο τρόπο έκφρασης ή μία άλλη επαγγελματική διέξοδο, εάν τα νέα δεδομένα δεν του επιτρέπουν να ακολουθήσει ό,τι έκανε στο παρελθόν.

Παθήσεις / Αθλητικές Κακώσεις