Αρθροσκόπηση Ισχίου

Αρθροσκόπηση Ισχίου

Κατά τη διάρκεια της ζωής, αρκετοί άνθρωποι, ειδικά στην τρίτη ηλικία, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αρθρίτιδα. Για την αντιμετώπισή του πόνου και της δυσλειτουργίας που προκαλεί η νόσος, σήμερα διατίθεται ένα μεγάλο εύρος μη επεμβατικών επιλογών αλλά και χειρουργικών τεχνικών. Η Μερική αποκατάσταση γόνατος αποτελεί μία τέτοια χειρουργική επιλογή που αντικαθιστά (ή επαναφέρει) το κατεστραμμένο τμήμα της άρθρωσης του γόνατου διατηρώντας τους συνδέσμους και τον υγιή χόνδρο.

Η αρθροσκόπηση στο ισχίο έχει ενταχθεί στην κλινική πρακτική σχετικά αργά σε σχέση με την αρθροσκόπηση στον ώμο ή στο γόνατο εξαιτίας του βάθους στο οποίο πρέπει να εισχωρήσει το αρθροσκόπιο και τα εργαλεία της επέμβασης αλλά και της πληθώρας των ιστών στην περιοχή που καθιστούν τη διαγνωστική αυτή εξέταση –παρέμβαση επίφοβη για εγχειρητικούς τραυματισμούς. Ωστόσο, αποτελεί μία πολύ καλή μέθοδο για σύντομο χρόνο ανάρρωσης σε νέα άτομα με ήπιες παθολογικές καταστάσεις.

Η επέμβαση

Κατά την αρθροσκόπηση στο ισχίο τα μικροχειρουργικά εργαλεία αλλά και το αρθροσκόπιο που θα απεικονίσει στην κάμερα την κατάσταση της άρθρωσης από το εσωτερικό της, πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στο σώμα με συνεπακόλουθη δυσκολία προσβασιμότητας. Για το λόγο αυτό, η αρθροσκόπηση του ισχίου ήρθε αργότερα στην κλινική πράξη συγκριτικά με την αρθροσκόπηση στο γόνατο ή στον ώμο, ωστόσο προτιμάτε σε νέους ασθενείς ή σε αθλητές που υποφέρουν από κάποια πάθηση του ισχίου.

Για την επαρκή εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τομή και η διήθηση στην άρθρωση υπό γενική αναισθησία. Ανοίγει προσωρινά ο χώρος μεταξύ της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης περίπου 1,5 εκατοστό ώστε να εισχωρήσει το αρθροσκόπιο και τα απαραίτητα εργαλεία χωρίς να τραυματίσουν τον επιχείλιο και τον αρθρικό χόνδρο. Η εισαγωγή των μικροχειρουργικών εργαλείων γίνεται μέσω δύο μικροσκοπικών τομών –καμιά φορά και τεσσάρων –ώστε να υπάρχει πλήρης και διαυγής εικόνα του εσωτερικού της άρθρωσης στο μεγαλύτερο τμήμα της. Από την δεύτερη τομή εισάγονται τα εργαλεία που θα απομακρύνουν τα προσβεβλημένα τμήματα ή τον φθαρμένο ιστό και θα αναδιατάξουν τη δομή της άρθρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διανοιχθούν οπές σε τμήμα του γυμνού οστού, εκεί όπου έχει χαθεί μέρος του χόνδρου. Η τεχνική μικροκαταγμάτων (microfracture) βοηθά στην επιδιόρθωση του χόνδρου προκαλώντας μόνο εντοπισμένη –περιορισμένη αιμορραγία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκχύνεται στο ισχίο ενέσιμη δόση αναισθητικού για τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και τη διευκόλυνση της μετακίνησης του ασθενή από το νοσοκομείο.

Η διαδικασία της αρθροσκόπησης δεν απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο και στις περισσότερες των περιπτώσεων ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε ελάχιστες ημέρες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης συστήνονται συνεδρίες φυσικοθεραπείας για την ενδυνάμωση των μυών στην περιοχή και την ανάκτηση του εύρους της κίνησης.

Σημείωση: Η τεχνική της αρθροσκόπησης έχει βελτιώσει σημαντικά τις θεραπευτικές επιλογές στην περιοχή του ισχίου με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, ωστόσο δεν ενδείκνυται για όλες τις παθολογικές καταστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου το ισχίο έχει υποστεί σοβαρή εκφύλιση θα πρέπει να ακολουθηθεί αρθροπλαστική ισχίου (Link) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και του πόνου για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, σε νεαρά άτομα με σκελετικές δυσμορφίες (π.χ. δυσπλασία), η αρθροσκόπηση ισχίου συνήθως παρέχει ανακούφιση, η οποία όμως μπορεί να διαρκέσει μικρό χρόνο εάν δε διορθωθούν οι παθολογικές καταστάσεις που τις προκαλούν.